Prace w zakresie obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem jest realizowana na maszynach: 

Konwencjonalnych:

  • toczenie
  • frezowanie
  • szlifowanie wałków, otworów i płaszczyzn
  • dłutowanie

Numerycznych:

  • frezowanie w trzech, czterech i pięciu osiach
  • toczenie
  • toczenie z wykorzystaniem narzędzi napędzanych